Podpora klientom
 Koordinácia projektov
Remedy centrum 
Koordinácia všetkých projektov pre klientov Remedy, s.r.o. je zabezpečená centrálne prostredníctvom Remedy centra. Remedy centrum zabezpečuje okamžité objednávanie klientov na preventívne vyšetrenia v jednotlivých diagnostických centrách na Slovensku a tiež poskytuje informácie o ďalších možnostiach pre klientov.
 
 
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre klientov jednotlivých spoločností je pritom zabezpečené jedinou zmluvou jej poskytovateľom.
 
Tvorba všetkých projektov je poskytovaná „na kľúč“ na základe vzájomnej konzultácie s klientom.

© Remedy s.r.o. 2006-2018